Zawiązane zostało Towarzystwo Naukowe zrzeszające badaczy natury i zjawisk Starego Świata. Rolą Bractwa tworzącego Katedrę Naukową jest gromadzenie informacji w postaci traktatów, wywodów, tez i szczegółowych opisów Rzeczy. Materiały w ten sposób zbierane – ujęte zostaną w przyszłości w manuskrypty prac zbiorowych i opublikowane do ogólnego użytku, tak aby lud prosty zrozumieć mógł choć w części naturę świata. Przejdź na strony Towarzystwa Naukowego.


Logo Towarzystwa Naukowego. Charakter naukowego poznania i wiedzy o Starym Świecie symbolizuje w nim stylizowana złota menzurka ujęta w ornament liści dębu. Złote wstęgi oplatające naczynie symbolizują nieśmiertelną magię zawartą w menzurce – od zawsze towarzyszącą poznaniu i wiedzy.

Przeczytaj informacje na temat wysyłania materiałów

Wynik rzutu:

Najczęściej pobierane materiały

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 karta postaci 3 MB 4374
2 karta 2ed drachenfels 3 MB 3764
3 altdorf_night 4 MB 3622
4 Zapłata 54 KB 3276
5 BookOfRats 1 MB 3227

Najwyżej oceniane materiały